FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A RÁNTOTTHÚS FUTÁR ÉS A RÁNTOTTHÚS FUTÁR SZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐ FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

Hatályos: 2023. március 1. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Be-Ta Express Kft. által a www.rantotthusfutar.hu weboldalon, mobilweboldalon és mobil applikáción keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A rántotthúsfutár weboldalán, mobilweboldalán vagy applikációjában történő regisztráció a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadását jelenti.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Be-Ta Express Kft.
A szolgáltató székhelye: 2440 Százhalombatta, Est u. 121.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: betaexpresskft@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 13-09-213312
Adószáma: 25740277-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pest Megyei Cégbíróság
Telefonszámai: +36-20/314-41-88
A szerződés nyelve: magyar 

Definiciók:

Szolgáltató:
Be-Ta Express Kft.
Fogyasztó:
A Platformon regisztrált természetes személy, aki a Platformon keresztül Rendelést adhat le.
Felek:
A Szolgáltató és a Fogyasztó együtt.
Szerződés:
A Szolgáltató és a Fogyasztó között az ÁSZF és a Fogyasztó által megadott adatok alapján, a regisztráció útján létrejött szerződés.
ÁSZF:
A jelen Általános Szerződési Feltételek.
Platform:
A Szolgáltató által üzemeltetett rantotthusfutar elnevezésű online rendelés-közvetítő weboldal ( www.rantotthusfutar.hu, továbbiakban: "weboldal"), amely a forgalmazott Termékek listáját tartalmazza ésamelyen keresztül a Fogyasztó leadhatja a Rendeléseit. 

Fiók:
A Fogyasztó által a Platformon történő regisztráció során létrehozott fiók, amelynek segítségével a Fogyasztó a rendszer felé azonosíthatja magát a Platformon a Szolgáltató felé, Rendelést adhat le, továbbá amelyben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapvető információkat tárolhatja.
Kereskedelmi Egység ("Egység"):
Ahonnan a Termékek kiszállítása, vagy ahol a termékek Fogyasztó által történő átvétele történik.
Termék:
A Fogyasztó által a Platformon keresztül leadott Rendelés útján megvásárolható étel, ital és bármilyen más elektronikus kereskedelmi forgalomba hozható áru.
Kosár:
A Fogyasztó által összeállított Termékek listája a termékek árának feltüntetésével és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakkal, amelyre a Rendelés irányul.
Rendelés:
A Fogyasztónak a Platformon kiválasztott Termék megvásárlására irányuló szerződéskötési ajánlata, amely a Szolgáltató és a Partner között létrejött külön szerződés alapján.
Rántotthús futár szolgáltatás:
A Szolgáltató által a Fogyasztó részére nyújtott ingyenes szolgáltatások összessége, azaz a Platform üzemeltetése, a Platform használatának biztosítása (beleértve a regisztrációt, a böngészést, a Rendelések kezelését és a panaszkezelést).
Rántotthús futár szállítás Szolgáltatás:
A Fogyasztó felhatalmazásából a Szolgáltató által megkeresett és kiválasztott szolgáltatás, amely során a Szolgáltató a Fogyasztó által a Platformon rendelt Termékeket a Partnertől a Fogyasztóhoz szállítják.

1. A Platform üzemeltetése

1.1.
A Szolgáltató a tulajdonosa és üzemeltetője a Platformnak. A Szolgáltató a Platformon a Termék kínálatát gyűjti össze és teszi elérhetővé a Fogyasztók számára, abból a célból, hogy a Fogyasztók a Termékeket online megvásárolhassák, majd a Terméket kiszállítási szolgáltatás segítségével, vagy a Kereskedelmi Egységében elviteles szolgáltatás keretében átvehessék. A Szolgáltató célja az, hogy a Fogyasztó igényeire, jogaira és jogos érdekeire tekintettel a lehető legszélesebb körben tegye elérhetővé és láthatóvá a Termékeiket.
1.2.
A Szolgáltató, önálló szolgáltatási tevékenységet folytat. A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során a Fogyasztó képviseletében nem jár el.
1.3.
A Platformon található tartalom, adatok és információk a rántotthús futár szolgáltatás jellegére tekintettel folyamatosan változnak. A Szolgáltató kifejezetten törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg a Fogyasztó számára.
1.4.
A Platformon szereplő minden idő, így többek között a kiszállítási és Elvitel igénybevétele esetében az elkészítési idő meghatározása becslésen alapul. A Platformon megjelenő kiszállítási időt a Szolgáltató algoritmizált módon jogosult meghatározni, figyelembe véve a korábbi Rendelések adatait és egyéb körülményeket. A tényleges kiszállítási időre egyéb külső, a Szolgáltatótól és a Partnertől egyaránt független, előre nem látható tényezők is hathatnak.
1.5.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Platformon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, elérhetőségét megváltoztathassa, illetve a Platform üzemeltetését felfüggessze, vagy véglegesen megszüntesse.


2. A Platform használata

2.1.
A Fogyasztó számára a Platformra történő regisztráció és a Platform böngészése ingyenes. 
2.2.
A Platformot bárki jogosult használni, amennyiben érvényesen és sikeresen regisztrált és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és megismerte és elfogadta a Fogyasztók személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót. A Platform használata a rántotthús futár Fiókon keresztül történik.
2.3.
A Platformon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Fogyasztó életkorát, azonban jogosult felhívni a Fogyasztót arra, hogy életkorát hitelt érdemlő módon igazolja. Amennyiben a Fogyasztó nem töltötte be a 18. életévét vagy a Szolgáltató felhívására nem igazolta életkorát, úgy a Szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti a Szerződést és ezzel együtt a rántotthús futár Fiókot. A Fogyasztó 18 éven aluli személy részére nem vásárolhat a Platformon olyan Terméket, amelyet 18 éven aluli magának nem vásárolhat (pl. szeszes italok, szexuális termékek). A Fogyasztó kizárólagosan felelős azért, hogy a rántotthús futár Fiókjához 18 éven aluli személy ne férhessen hozzá.
2.4.
A természetes személy jogi személy képviseletében is eljárhat, és számlát kérhet a rendelésről. A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a számlaigény leadásával kijelenti, hogy az adott jogi személy képviseletében eljárhat. A jogi személy képviseletében eljáró természetes személy szavatolja, hogy a Szerződés megkötésére és a Rendelés leadására jogosult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a képviseleti jogosultság fennállását, azonban ha tudomására jut, hogy az nem áll fenn, úgy jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a Szerződést és ezzel együtt a Fiókot.
2.5.
A Fogyasztó köteles betartani minden jogszabályt, előírást és kötelezettséget a Platform használata és a Szolgáltatások igénybevétele során. Ez a kötelezettség a szeszes italok, szexuális termékek és más hasonlóan szigorú szabályozás alá tartozó termékek vásárlására vonatkozó szabályokat is magába foglalja.


3. A regisztráció folyamata

3.1.
A Platformon kizárólag regisztrált fogyasztó adhat le Rendelést. A regisztráció során jön létre a Fogyasztó Fiókja. 
3.2.
A regisztrációhoz a Fogyasztó személyes adatainak megadása szükséges. A Fogyasztó kizárólag a saját személyes adataival regisztrálhat a Platformon, azaz a más nevében történő regisztráció tilos.
3.3.
Fogyasztó a weboldal felső sávjában (header) található "Kosár" gombra kattintva E-mail címével, hozhat létre Fiókot. 
3.4.
E-mail címmel történő regisztráció során a fogyasztó által beírt e-mail címet a rendszer ellenőrzi, hogy az e-mail címhez tartozik-e már korábban létrehozott Fiók, ezt követően a Fogyasztónak szükséges megadnia a következő személyes adatokat: e mail cím, jelszó, keresztnév, vezetéknév.
3.5.
A sikeres regisztrációhoz a Fogyasztónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Az adott mezők bepipálásával a Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, elfogadja és azokat maradéktalanul betartja, valamint annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Regisztrációs folyamat során a Fogyasztónak lehetősége van az adott mező bepipálásával feliratkozni a Szolgáltató által direkt marketing megkeresés formájában küldött marketing üzenetek küldésére (hírlevélre), a feliratkozás azonban nem feltétele a sikeres regisztrációnak.
3.6.
A regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Fogyasztó felel. A Fogyasztó elfelejtett jelszavából, vagy annak illetéktelenek számára való hozzáféréséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Fogyasztó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha annak gyanúja merül fel, hogy a Fiókjához illetéktelen személyek hozzáférést szereztek.
3.7.
Fogyasztó a sikeres Regisztrációt követően jogosult Rendeléseket leadni a Platformon.


4. A Rendelés folyamata

4.1.
Rendelés leadása elektronikus úton, a Platformon keresztül lehetséges. A Szolgáltató a Platformon keresztül Rendelést kizárólag regisztrált Fogyasztótól és csak akkor fogad, ha a Fogyasztó a Rendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul közli.
4.2.
A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Platformon megadott adatok helytelenségéből, elírásából vagy nem a valós adatok megadásával összefüggésében merül fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.
4.3.
Fogyasztónak a Termékek Kosárba történő helyezését követően megjelenő Rendelés összegző oldalon (továbbiakban: Rendelés összegző oldal) is lehetősége van a Kiszállítási címen módosítani. Kiszállítási cím módosítása esetén az adott Partnerlista tartalma változhat, továbbá a Partner oldalon, vagy a Rendelés összegző oldalon a Kiszállítási cím nem módosítható olyan címre, melyre az adott Partner nem szállít. Fogyasztónak a Rendelés összegző oldalon lehetősége van a kiválasztott Kiszállítási címet elmenteni, módosítani, törölni. 
4.4.
A Szolgáltató rögzíti, hogy az adott Partner mellett a Platformon feltüntetett kiszállítási idő becsült adat, ennélfogva tájékoztató jellegű. Ez vonatkozik minden kiszállítási időt tartalmazó felületre, így különösen a megrendelést követően megjelenő rendelés követésére szolgáltató felületre, továbbá a rendelést visszaigazoló emailre. A Szolgáltató törekszik a várható kiszállítási idő minél pontosabb kalkulációjára és kijelzésére, azonban tekintettel arra, hogy a kiszállítási időt több, a Szolgáltatótól független külső körülmény (ideértve különösen, de nem kizárólag: forgalmi dugó, Partnernek, vagy Szolgáltatónak fel nem róható technikai probléma, időjárási körülmény) befolyásolja, így Szolgáltatót a kijelzett kiszállítási időtől eltérő esetleges korábbi, vagy késedelmes kiszállításából eredően semmilyen felelősség nem terheli és kártérítésre nem kötelezhető.
4.5.
Minimális rendelési érték 2.000.- HUF. A minimális rendelési értékbe a kiszállítási díj, az extra kiszállítási díj és a borravaló összege nem számít bele, így csak a Termékek összértékét kell figyelembe venni. Kedvezményes ár esetén a kedvezmény mértéke a minimális rendelési értékbe nem számít bele.
4.6.
A Kosár összeállítását követően a "Tovább a megrendeléshez" gombra kattintva a Fogyasztót a Platform automatikusan átirányítja az adatok ellenőrzésének célját szolgáló Rendelést összegző oldalra. A Fogyasztó itt ellenőrzi és véglegesíti a Rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat (kiszállítási cím, kiszállítási, vagy átvételi időpont, személyes adatok és telefonszám, továbbá megjegyzést tehet a futárnak), valamint kiválasztja a fizetés módját, illetve jeleztheti ÁFA-s számla igényét, továbbá felhasználhatja a kuponját. 
4.7.
A kupon egy készpénzhelyettesítő eszköznek nem minősülő, kedvezményt megtestesítő elektronikus ígérvény. A kuponnal kizárólag a Platformon lehet kedvezményt igénybe venni. azonban ott bármely Rendelés esetén felhasználható.  A kedvezmény a rendelés végösszegéből kerül levonásra, és más kedvezménnyel nem vonható össze. Kuponnal kiszállítási díjat (extra kiszállítási díjat) - a kizárólag a kiszállítási díjra felhasználható kuponok kivételével - és borravalót fedezni nem lehet. Szolgáltató fenntartja a jogot a Rendelés törlésére vagy a Fiók zárolására visszaélés gyanúja esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére. A kuponokkal való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat feljelentést vonhat maga után. Az egyes akciók részleteiről, valamint a kuponok felhasználásának további feltételeiről részletes tájékoztatás az akcióban meghirdetett felületekről (például: Weboldal, alkalmazás, Facebook oldal) érhető el.
4.8.
A Fogyasztó a regisztrációval és a Rendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és az annak mellékleteiben meghatározottakat megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
4.9.
A Szolgáltató a Rendelés leadása és a Közvetített Szerződés létrejötte után e-mailben visszaigazolja a Rendelés adatait és megadja a Fogyasztónak az elérhetőségeit. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Fogyasztó által választott Kiszállítási címet, a telefonszámot, a Rendelés azonosító számát, a rendelés leadásának időpontját, a választott fizetési módot, a Termék árát, a kiszállítási díjat, annak elérhetősége esetén az extra kiszállítási díjat. 
4.10. 

A Termékekről a Szolgáltató nyugtát állít ki, illetve a Fogyasztó kérésére a számlát.

5. Rendelés speciális esetei

5.1.
A Fogyasztó a Rendelés során választhatja azt is, hogy a kiszállítás helyett maga veszi át a Terméket a  Kereskedelmi Egységében (Elvitel, vagy Elviteles szolgáltatás). Elvitel választása esetén a Fogyasztó a Rendelés során kiválaszthatja, hogy mikor kívánja átvenni a Terméket. Amennyiben a Fogyasztó azonnal kéri a rendelést, úgy a Platform által jelzett időpontban lehet leghamarabb a Termékeket átvenni. A Fogyasztónak a Termék átvételéhez a visszaigazoló e-mailben megadott adatokkal - különösen a rendelés azonosítószámával - igazolnia kell magát és a Rendelést. A Fogyasztónak Elvitel esetén kiszállítási díjat nem kell fizetnie.  Elvitel választása esetén az elkészített, összecsomagolt Termék átvételét meghatározott ideig köteles biztosítani, amennyiben Fogyasztó nem jelenik meg a Platform által jelzett, vagy maga választott időpontban, de legkésőbb 30 perc késéssel, úgy a Szolgáltató minőségbiztosítási, vagy egyéb okokból a Rendelést törölheti (eláll a közvetített szerződéstől), mely a Fogyasztó hibás teljesítésének minősül, ezáltal sem Fogyasztó, sem Partner nem kötelezhető a az online fizetett rendelés Fogyasztó részére történő visszatérítésére.
5.2.
A Fogyasztó a Platformon előrendelést (továbbiakban Előrendelés) is leadhat. A kért kiszállítási vagy Elvitel esetén az átvételi időpont csak a Rendelést követő harmadik nap végéig terjedő időszakon belülre eshet, azzal, hogy Fogyasztó 1 órás sávokat választhat. Előrendelni olyan időpontra nem lehet, amely a nyitvatartási időn kívül esik. Előrendelés esetén a Fogyasztó a Rendelését visszavonni a Szolgáltató részére megküldött visszaigazolásának időpontjáig tud. 


6. Rendelés visszavonása, módosítás, elállás, rendelés törlése

6.1.
A Fogyasztónak a Rendelés visszavonására akkor van lehetősége, ha a befogadásáról szóló visszaigazolás még nem érkezett meg, de legfeljebb a Rendelés leadásától számított 15 percig. 
6.2.
A Fogyasztó a Rendelésén módosítani csak 15 percig jogosult. Amennyiben a Fogyasztó további Termékeket is meg kíván rendelni, akkor azt kizárólag új Rendelés leadásával teheti meg. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolta a Rendelést, és a Fogyasztó kéri az eredeti Rendelést törlését.
6.3.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a törölje annak a Fogyasztónak a készpénzes rendelését, akinél több, mint egy alkalommal fordul elő az, hogy készpénzes fizetési mód választása esetén rossz címre ad le Rendelést, vagy a kiszállítási címre leadott Rendelést nem veszi át, vagy Elvitel esetén a terméket nem veszi át. A Fogyasztó Fiókja nem kerül megszüntetésre, továbbra is jogosult a Platformot használni, továbbá jogosult online fizetés esetén rendelést leadni, azonban készpénzes rendelései törlésre kerülnek, melyről a Szolgáltató értesíti a Fogyasztót.

7. Hibás teljesítés, a Rendelés meghiúsulása

7.1.
Felek kötelesek a Rendelést a Platformon feltüntetettek szerint a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek és a jogszabályoknak megfelelően jóhiszeműen teljesíteni, a Rendelés teljesítése során együttműködni egymással.
7.2.
Amennyiben a Rendelés teljesítése a Fogyasztó oldalán felmerülő okból hiúsult meg, úgy a Fogyasztó Online fizetés esetén a már kifizetett Rendelés értékét, beleértve a kiszállítási díjat, extra kiszállítási díjat, borravalót már nem követelheti vissza a Szolgáltatótól, készpénzes fizetési mód választása esetén a Fogyasztó nem mentesül a fizetési kötelezettség alól, a Rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles. Felek rögzítik, hogy a Fogyasztó oldalán felmerülő okból hiúsul meg a rendelés különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben:
7.2.1.
A Fogyasztó rossz Kiszállítási címet választott, vagy téves címet ütött be, miután a Fogyasztó 10 perc után sem elérhető a kiszállítási címre érkezéstől számítva és legalább kétszer kereste telefonon a Futár a Fogyasztót.
7.2.2.
A Futár nem találja, vagy nem éri el a Fogyasztót, miután a Fogyasztó 10 perc után sem elérhető a kiszállítási címre érkezéstől számítva és legalább kétszer kereste telefonon a Futár a Fogyasztót.
7.2.3.
Elviteles szolgáltatás esetén a Terméket nem veszi át a jelölt időpontban, vagy a Partner által a Termék átvételére biztosított időpontban.
7.2.4.
A Fogyasztó véletlen előrendelést adott le, de csak a visszaigazolás (Közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.
7.2.5.
A Fogyasztó véletlen dupla Rendelést adott le, de csak az egyik Rendelést kéri és csak a visszaigazolás (Közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.
7.2.6.
A Fogyasztó kupont kívánt volna felhasználni, ám ez a Rendelés során saját hibájából meghiúsult, és csak a visszaigazolás (Közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.
7.2.8.
A Fogyasztó a Rendelés leadását követően módosítani kívánt a Rendelésen, de csak a visszaigazolás (Közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.
7.2.9.
A Fogyasztó eláll a vásárlási szándékától, de csak a visszaigazolás (Közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.
7.4.
Szolgáltató hibás teljesítésének minősül és Online fizetés esetén visszafizeti a Rendelés teljes összegét a Fogyasztó részére, ha kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a Rendelés a Szolgáltató, vagy a Futár hibájából hiúsul meg, pl. Platform technikai hibája, fizetési felület technikai hibája, szállítás Szolgáltatás esetén: futárhiány, futár balesete, futár nem elérhető, technikai probléma a futárnál, kiszállítás minőségi problémái összecserélt Rendelés, vagy lemaradt tétel a futár hibájából.
7.5.
Fogyasztó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató, amennyiben nem képes teljesíteni a Rendelést, vagy nem képes teljesíteni a Kiszállítást, úgy törölheti a Rendelést, ezáltal jogosult megszüntetni a Partner és a Fogyasztó között létrejött Közvetített Szerződést. Szolgáltató a rendelés saját hibájából történő törléséről tájékoztatja a Feleket, a Fogyasztó részére push notification üzenetben, vagy SMS-ben üzenetet küld, továbbá Online fizetés esetén intézkedik a Fogyasztó által fizetett összeg visszautalásáról, vagy visszahelyeztetéséről.
7.6.
Szolgáltató a Rendelés saját hibájából történő meghiúsulása vagy hibás teljesítése (lemaradt vagy összecserélt Termék, minőségi hiba stb.) esetén sem köteles a Fogyasztó kárainak - vagyoni kár, elmaradt haszon - megtérítésére. Szolgáltató azonban saját belátása szerint, egyedi mérlegelés alapján a rendelés értékének visszafizetésén túl kupont biztosíthat a Fogyasztó részére. Szolgáltatás igénybevétele esetén még abban az esetben is biztosíthat a Szolgáltató kupont a Fogyasztó részére, ha azt a Fogyasztó kifejezetten nem is kérte.


8. Panaszkezelés

8.1.
Panasznak minősül különösen, de nem kizárólag:
 • a Termékekkel (pl. összetevők, árak) vagy a kiszállítás elérhetőségével, szervezésével kapcsolatos észrevétel, probléma (pl. weboldal, tájékoztatás, várható rendelési idő, költségek),
 • a Rendelés folyamatával kapcsolatos kérdés, probléma,
 • a kiszállítással kapcsolatos észrevétel, probléma,
 • a kiszállított Termékekre vonatkozó észrevétel, probléma (minőség, csomagolás),
 • a kiszállítást végző futárra vonatkozó észrevétel, probléma (öltözet, viselkedés, kommunikáció).

   8.2.

A Fogyasztó az esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén jogosult a kapcsolatot felvenni:
 • Telefonon: +36-20/405-33-44
 • Postázási cím: 2440 Százhalombatta, Est u. 121.
 • E-mail cím: rantotterd@gmail.com
8.3.
A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
8.4.
A Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.
8.5.
Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Szolgáltató kezdeményezheti a Fogyasztó telefonos megkeresését. Ha a Szolgáltató a Fogyasztót panasszal kapcsolatban keresi, úgy Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Fogyasztó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát rögzíti, a rögzített hangfelvételt a rögzítéstől számított 5 évig megőrzi. Amennyiben a Fogyasztó nem járul hozzá, hogy a telefonbeszélgetést Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően rögzítse, lehetősége van postai úton, vagy elektronikus levelezés útján benyújtania a panaszát.
8.6.
A Fogyasztó a panasz kivizsgálása során köteles a Szolgáltatóval együttműködni, a szükséges információkat, dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.
8.7.
Amennyiben a Szolgáltató a panaszt alaposnak találja, úgy visszatéríti a panasszal érintett Rendelés online megfizetett díját a Fogyasztónak. Ezen felül felül, ha a panaszt a Szolgáltató részben vagy egészben alaposnak találja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztó részére egy, a Platformon szabadon beváltható kupont biztosíthat.
8.8.
Amennyiben a Fogyasztó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes hatóságokhoz fordulhat:
Fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetősége:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
Budapesten a Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának részeként működő Fogyasztóvédelmi Főosztálya:
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefon: +36 (1) 450-2598
E-mail cím:fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Békéltető Testületek elérhetősége területi illetékesség szerint:
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 (1) 488-2131
Fax szám: +36 (1) 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
10.10.
A Fogyasztó jogosult a panasszal kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulni.


9. Személyes adatok kezelése

9.1.

A Fogyasztó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

10. A Platformmal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

10.1.
A Platformon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szövege, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Platform szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Platform tartalmának, illetve a Szolgáltató egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
10.2.
A Platform tartalmának jogosulatlan felhasználása védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.


11. A Szerződés létrejötte és megszűnése

11.1.
A Szolgáltató és a Fogyasztó közötti Szerződés a Fogyasztó regisztrációjakor jön létre.
11.2.
A Fogyasztó és a Szolgáltató között a Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Elkertv. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó előírásai alkalmazandóak. A Szerződés írásban foglaltnak minősül és írásban tárolt adatai megegyeznek a Rendelés adataival. A Szerződés és Rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a "Rendeléseim" menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.
11.3.
A Közvetített Szerződés akkor jön létre, amikor a Rendelésről szóló elektronikus igazolás megérkezik, feltéve, hogy addig a Fogyasztó nem mondta le a Rendelést.


12. Az ÁSZF tárgyi és időbeli hatálya

12.1.
A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által Magyarország területén a Fogyasztók részére nyújtott Szolgáltatásra terjed ki.
12.2.
A jelen ÁSZF akkor is irányadó, ha a Szolgáltató szolgáltatásai más weboldalon keresztül érhetőek el, valamint irányadó a Szolgáltatások minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Platform elérhető.
Az ÁSZF a fent rögzített naptól hatályos és határozatlan időre szól.


13.Az ÁSZF módosítása és elérhetősége

13.1.
A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Ez a jogosultság kifejezetten kiterjed a jelen ÁSZF mellékleteire is. Az esetleges módosítás a Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


14. Záró rendelkezések

14.1.
A Szolgáltató által üzemeltetett Platform biztonsági foka megfelelő, azonban a Fogyasztó számára javasolt megtenni az alábbi óvintézkedéseket: friss adatbázissal rendelkező vírus és spyware védelmi szoftverek használata, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése. A Platform használata feltételezi a Fogyasztó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
14.2.
A Szolgáltató a Platformról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Platformról.
14.3.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Platformra való csatlakozás miatt következett be. A Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
14.4.
Kifejezetten tilos a Platformon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Fogyasztók által feltöltött tartalmak törlésére.
14.5.
A Szerződés a Fogyasztó részéről indokolás nélkül a Fogyasztónak, illetve az Ügyfélszolgálatnak megküldött e-mail útján felmondható, továbbá a Fogyasztónak lehetősége van a Fiókjának törlésére , mely esetben a Szolgáltató és a Fogyasztó közötti szerződés a Fiók és a hozzá tartozó személyes adatok törlésével egyidejűleg megszűnik.
14.6.
A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Fogyasztó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni jogutódjának, leányvállalatának, vagy a Szolgáltató vagyonát és vagyonelemeit megszerző más gazdasági társaságnak.
14.7.
A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
14.8.
A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók.

Jogszabályok

Az ÁSZF-ben hivatkozott jogszabályok, továbbá a Szerződésre és a Szolgáltatásra egyébként vonatkozó jogszabályok:
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.")
 • A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet ("SZÉP rendelet")
 • Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet; "GDPR")
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.")
 • Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló rendelet (1169/2011/EU rendelet, "Éktr.")
 • Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet ("FMr.")
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.")
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény ("Fttv.")
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi XCL. törvény ("Fvtv.")
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet ("Fvkr")
 • A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ("Tpvt.")
 • A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény ("Vtv.")